Conference Venue

Silks Place Taroko (太魯閣晶英酒店)


Address: No.18, Tianxiang Rd, Xiulin Township, Hualien County 972, Taiwan (R.O.C.)
Website: http://www.silksplace-taroko.com.tw/en/aboutus.php